Obchodní podmínky

Dancing Crackers s.r.o.

dále jen D.C.

Úhrada (platba) kurzovného

Kurzovné se hradí výhradně na účet.
Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol.
Pokyny k úhradě obdržíte emailem po přihlášení.
Přihlášení = odeslání e-Přihlášky = odeslání objednávkového formuláře na webu.
Částka je splatná do 7 dnů od registrace.

Přehled upomínek:

  • předupomínka (1 den před splatností)
  • 1. upomínka (1 den po splatnosti)
  • 2. upomínka (3 dní po splatnosti)

V případě, kdy nebude kurzovné uhrazeno řádně a včas, bude zákonný zástupce vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím emailu s upozorněním. Pokud po odeslání 1. upomínky nebude kurzovné uhrazeno, bude přistoupeno k 2. upomínce, kde bude zákonný zástupce vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím SMS, e-mailu či písemnou upomínkou. V případě 2. upomínky může D.C. dlužnou částku navýšit o administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 80 Kč. Po odeslání 2. upomínky už není možné dále navštěvovat kurzy D.C., dokud nebude platbu odeslána, dohledána a spárována.

Pokud ani do 5 pracovních dnů od 2. upomínky (obdržení výzvy k úhradě) neuhradí zákonný zástupce dlužnou částku (kurzovné s admin. náklady), může být případ předán advokátní kanceláři k vymáhání. Částka kurzovného se v takovém případě navýší o administrativní náklady a o náklady advokátní kanceláře. Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Jestliže dítě navštíví 2 lekce, nemá uhrazené kurzovné a nebude kurz dále navštěvovat, bude Dancing Crackers s.r.o. požadovat úhradu kurzovného za počet odchozených lekcí (ve výši 100 Kč / lekce) a administrativních nákladů spojených s upomínkou (ve výši 80 Kč).

Jestliže dítě navštíví 3 a více lekcí, nemá uhrazené kurzovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, může D.C. požadovat úhradu kurzu v plné výši (dle aktuálních cen kurzovného uvedených na adrese www.dancingcrackers.cz) a administrativních nákladů spojených s upomínkou (ve výši 80 Kč).

Vrácení kurzovného

Uhrazené kurzovné vracíme zpět pouze v následujících případech:

A) VRÁCENÍ KURZOVNÉHO:

1. lekce členovi nevyhovuje a ještě před konáním druhé lekce písemně zažádá o vrácení kurzovného. Pokud bude mít člen uhrazené kurzovné a po 1. tréninku nebude spokojen, garantujeme vrácení kurzovného v plné výši. V takovém případě žádost odešlete na info@dancingcrackers.cz.

B) PŘEVEDENÍ KURZOVNÉHO:

V případě omluvené absence dítěte na min. 5 lekcích za sebou ze zdravotních důvodů, kdy na základě Vaší žádosti a lékařského potvrzení převedeme do dalšího platebního období 70 Kč za každou neodchozenou lekci. (V takovém případě nás prosím kontaktujte na info@dancingcrackers.cz.)

COVID a další možné výjimečné situace

Pokud by se společnost ocitla v mimořádné (např. pandemické) situaci a nebylo by možné na základě nařízení vlády provozovat lekce standardním způsobem, přecházíme na na "virtuální tréninky" tak, abychom zajistili kontinuální tanečního vzdělání bez přerušení. Kurz v takovém případě pokračuje ve své náplni, každý kurz individuálně, dětem zůstává jejich lektor a děti dostávají zpětnou vazbu od lektora přímo na virtuálním tréninku, případně zpětně k předchozím tréninkům. Virtuální lekce v takovém případě budou probíhat ve stejný čas jako standardní lekce.

Absence dítěte na lekci

Zákonný zástupce člena je povinen omluvit jeho absenci předem. Formou SMS zprávy nebo e-mailu lektorovi. Uveďte prosím vždy celé jméno tanečnice/tanečníka a důvod absence. Pro vás je to jen několik slov, ale pro lektora velké ulehčení. Např. Lektor na začátku tréninku nemusí řešit, kde tanečník je a zda se mu něco nestalo. Předem děkujeme za ohleduplnost k lektorům a ostatním účastníkům tréninku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením dítěte na kurz, soustředění nebo jinou akci D.C. souhlasíte s pořizováním fotografií a videonahrávek, na nichž může být dítě (případně i rodič) zachyceno a následně umístěno na našich webových stránkách, sociálních sítích, letácích a materiálech. Váš případný nesouhlas, budeme respektovat. Více na stránce GDPR.

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení Dancing Crackers a pro jiné marketingové účely.

Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji, a to s jejich pořízením a zveřejněním. Tento souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.

Zdravotní omezení

Pokud má přihlašované dítě nějaké zdravotní omezení nebo dítěti vzniknou po přihlášení, zákonný zástupce je povinnen zdravotní omezení písemně ohlásit na info@dancingcrackers.cz.

Vytvořte si webové stránky zdarma!