Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dobrý den, jsem Jaroslav Havelka, zakladatel taneční skupiny Dancing Crackers

S Vašimi osobním údaji, které nám svěříte, zacházím s velkou péčí a respektem, a to v souhlasu s GDPR (nařízením Evropské Unie). Níže si prosím přečtěte, jaké údaje chráníme a jaká máte práva. Pokud Vám nebude cokoliv jasné a srozumitelné, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktní e-mail: info@dancingcrackers.cz.

Kdo je správce?

Jsme tým společnosti Dancing Crackers s.r.o., IČO: 06222056, vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 27838, zastoupený Jaroslavem Havelkou jako jednatele a se sídlem Líšno 133, 25751 Bystřice.

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Naše webové stránky, kterých se tyto zásady týkají jsou:
www.dancingcrackers.cz
www.ceskyinstituttance.cz

(dále jen "Správce")

Správce se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte v objednávkovém formuláři, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Správce postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Zpracovávané osobní údaje spadají do kategorie "běžných osobních údajů".

Zpracování osobních údajů

Běžné osobní údaje

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, datum narození, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží či službě, fotografie z živých akcí, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Správce zpracovává údaje uvedené na fakturách, tj. jméno, příjmení, adresu, popř. IČ, DIČ, datum narození a informace o zakoupeném zboží nebo službě, aby dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které tuto povinnost jejich zpracování ukládají.

Marketing - zasílání personalizovaných sdělení (oprávněný zájem / souhlas)

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, telefon), pohlaví, na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Nechceme vám posílat letáky, které vás nezajímají. Proto sledujeme, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte se vám snažíme přizpůsobit obsah těchto e-mailů.

Pokud jste naším zákazníkem, vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud od nás získáváte vzdělávání zdarma (e-book, webinář nebo jeho záznam) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budeme vám zasílat naše newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo. 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K osobním údajům mají přístup pouze spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Všichni táhneme za jeden provaz a o vaše údaje pečujeme jako o své vlastní.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které Správce nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

SmartSelling a.s. - email rozesílky, fakturace
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
ThePay.cz s.r.o. - platební brána
ManyChat
 - komunikace přes FB messenger
B servis - účetní firma

Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Práva v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na informace
Toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup
Právo umožňuje vyzvat Správce, aby vám ve lhůtě do 30 dní odeslal informace o osobních údajích, které o vás zpracovává a za jakým účelem.

Právo na opravu osobních údajů
Právo na doplnění nebo změnu osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut")
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování
Právo můžete využít, pokud se domníváte, že Správce zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracování probíhá nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. Na předání si určujeme lhůtu alespoň 30 dní.

Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje Správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebude údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma, na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.
V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Cookies

Web www.dancingcrackers.cz používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Díky tomu můžeme cílit reklamy, abychom vás neotravovali příspěvky, které vás nezajímají.

Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky.

Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Zpracování dat mimo EU

Správce data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Mlčenlivost

Spolupracovníci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez souhlasu klienta nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Důležité informace pro uplatnění Vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete Správce kontaktovat na e-mailu info@dancingcrackers.cz nebo zasláním písemného požadavku na adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu.

Můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše výše. Pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás může Správce ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění dokumentu

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce:

www.dancingcrackers.cz/ochrana-udaju-dancing-crackers

Toto znění je účinné od 1.9.2020

Vytvořte si webové stránky zdarma!